Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af sklite og skiltning, samt periodisk brugte og nye trailere

Dansk Mobil Reklame
- lad reklamen gøre dig kørende...
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg og produktion af skilte og skiltning, nye trailere - og periodisk brugte.
Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg og produktion af skilte og skiltning, nye trailere - og periodisk brugte.

Tilbage til Trailermodeller

Reglerne for trailerkørekort.
Bestemmelserne om trailerkørekort vedrører person- og varebiler med en tilladt totalvægt indtil 3500 kg, sammen med påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på mere end 750 kg.

Når De har almindeligt kørekort, må De køre med et påhængskøretøj med en totalvægt over 750 kg.

Blot er to betingelser, der skal være opfyldt:

Reglen om bilens egenvægt + 50 kg., d
er primært vedrører små og mellemstore biler.

Bilens egenvægt + 50 kg. skal være større end, eller lig med:
Den maksimale påhængsvognsvægt med bremser i følge bilens registreringsattest .

Påhængskøretøjets totalvægt i følge påhængskøretøjets registreringsattest.
Reglen om en samlet totalvægt på maksimalt 3500 kg.
Et køretøj og påhængskøretøjets samlede totalvægt ikke må overstige 3500 kg., hvilket primært vedrører biler med en totalvægt på over 2000 kg.
Den samlede totalvægt for bil og påhængskøretøj må maximalt være 3500 kg.
Påhængskøretøjets totalvægt står som den maksimale påhængsvognsvægt med bremser i bilens registreringsattest og som totalvægt i påhængskøretøjets registreringsattest.
Tallet varierer, men De tager som hovedregel den højeste vægt. 

Kørekort B eller B/E
Det handler om papirarbejde, når De skal finde ud af, om et almindeligt kørekort kategori B er nok.

Glem alt om last på påhængskøretøjet, før De har regnet på det ved at se på vægtangivelserne på henholdsvis. bilens og påhængskøretøjets registreringsattest.

Eksempel:
Hvis bilens registreringsattest fortæller at påhængskøretøjets maksimale totalvægt er 1200 kg., og bilens egenvægt + 50 kg er 1250 kg., så kan De køre med et almindeligt kørekort Kategori B.

Når reglen er opfyldt, betyder det også, at De kan køre med et påhængskøretøj, der har en totalvægt på f.eks. 1500 kg. For det fremgår af bilens registreringsattest, at bilen maksimalt må trække 1200 kg. Det betyder så også, at påhængskøretøjets egenvægt + last ikke må overstige 1200 kg. 

Skal jeg bruge kørekort B eller B/E?
Find bilens registreringsattest og tallene for påhængskøretøjets totalvægt og egenvægt.
Så kan De beregne, om De skal have kørekort B eller B/E.
Det er totalvægten der er bestemmende for, om De skal have et almindeligt kørekort eller en trailerkørekort.
Har Deres køretøj en totalvægt på op til 3.500 kg, skal De måske have et trailerkørekort,
hvis Deres påhængskøretøj har en totalvægt på over 750 kg.
Trailerkørekortet er kategori B/E.
I linket herunder kan De kontrollere om et almindeligt kørekort kategori B er tilstrækkeligt.
Bilens registreringsattest og tallene for påhængskøretøjets totalvægt samt egenvægt
er nyttige at have ved hånden.

Check de faktuelle krav her.Med support fra:
DANSK MOBIL REKLAME
- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden investering!

DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346
admin@danskmobilreklame.dk

Se mere om emnet på de næste sider.Gå til toppen af siden.Se mere om emnet på de næste sider.